RASPORED ŽUPNE KATEHEZE

 

Prvopričesnici OŠ Retfala
Ponedjeljak: 3a od 9.00 - 9.45 sati; 3b od 10.00 - 10.45 sati.
Utorak: 3c od 9.00 - 9.45 sati; 3d od 10.00 - 10.45 sati.

Prvopričesnici OŠ I. Filipović
Ponedjeljak: 3a od 14.00 - 14.45 sati; 3b od 15.00 - 15.45 sati; 3c od 16.00 - 16.45 sati.

Subota – Pjevanje kao priprava za prvu pričest O.Š.  I. Filipović 3a, b i c od 10.00 - 10.45 sati.

Krizmanici
Petak: u 20.00 sati
 

OSTALE KATEHETSKE SKUPINE mole i predvode križni put u korizmi sa svojim vjeroučiteljima, ponedjeljkom u 18.00 sati.

 

TERMINI PODJELE SAKRAMENATA 2021.
- Termin prve pričesti nedjelja, 11. 4. 2021. u 12.00 sati.
- Termin krizme subota, 17. 4. 2021. u 10.30 sati.